Admitere școală

Procedura de înscriere (extras din PO-SECR-06)

Programarea unei vizite a campusului şcolar împreună cu responsabilul de înscriere – programările se fac fie telefonic - 0728 117 142, fie pe e-mail, la adresa - inscrieri@scoalafinlandeza.ro

Vizitarea campusului școlar și întâlnirea cu responsabilul de înscrieri privind prezentarea ofertei educaționale.

Completarea de către părinți a chestionarului „Porți Deschise”. Rolul acestuia este de a ne ajuta să înțelegem mai bine care sunt așteptările părinților legate de școală și educația copilului.

Asistența pentru 2 zile consecutive la cursurile școlii în ultima săptămână a fiecărei luni, care vor fi programate* împreună cu responsabilul de înscrieri. În cadrul acestor 2 zile elevii vor fi testați la disciplinele Limba și literatura română, Matematică ( clasele II – IV ) și în plus Limba Engleză (clasele V – VIII ). Programul de participare este 8:00-14:00.

Comunicarea în termen de 10 zile lucrătoare a deciziei privind admiterea/respingerea copilului. Completarea formularului de înscriere și achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 euro (care este nerambursabilă și nu se scade din taxa școlară anuală).

* Programarea celor două zile de asistență se va face doar dacă există locuri disponibile la nivelul școlar dorit. * * Taxa pentru cele două zile de asistență este de 100 lei/zi, și poate fi achitată la contabilitate sau în contul Școlii Gimnaziale Româno-Finlandeze. CONT IBAN: RO33PIRB4211774347001000

Criterii generale pentru admitere

Elevii care sunt înscrişi la Şcoala Gimnazială Româno – Finlandeză, nivelul preşcolar, vor avea prioritate la înscrierea pentru clasa pregătitoare sau clasa I.

Elevii care au fraţi la Şcoala Gimnazială Româno – Finlandeză, vor avea prioritate la înscrierea pentru nivelul preşcolar, primar sau gimnazial.

În cazul elevilor cu CES (Cerințe Educaționale Speciale), la Şcoala Gimnazială Româno – Finlandeză se va convoca Comisia pluridisciplinară de admitere a şcolii, care va întocmi un raport de evaluare. Este admis un singur elev cu CES pe clasă. Nedeclararea problemelor medicale atrage după sine pierderea locului în orice moment al anului școlar. Școala Gimnazială Româno-Finlandeză își rezervă dreptul de a cere o evaluare de specialitate la C.M.B.R.A.E.

În cazul în care elevul nu îndeplinește unul din criteriile de mai sus, înscrierea se va face în ordinea programării celor două zile de asistență la clasă, în limita locurilor disponibile.

#

Ai nevoie de ajutor?

Daca nu ai reușit să găsești pe site informațiile de care aveai nevoie,
te rugăm să iei legătura cu noi.

Contact

De memorat

Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbatrâni, nu se va abate de la ea. - Proverbe 22:6

ADRESA:

CONTACT

Instagram